Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Apostoła w Broku

OJCIEC ŚWIĘTY

Franciszek

  Jorge Mario Bergoglio ur. 17 grudnia 1936

    13.III.2013 r.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZESŁANIE W ROKU WIARYMoje dziecko!Możesz mnie nie znać, ale Ja wiem o Tobie wszystko (Psalm 139.1)
Wiem kiedy siedzisz i kiedy wstajesz (Psalm 139.2)
Znam wszystkie Twoje drogi (Psalm 139.3)
Nawet wszystkie włosy na Twojej głowie są policzone (Mateusz 10.29-31)
Ponieważ zostałeś stworzony na mój obraz (Rodzaju 1.27)
We mnie żyjesz, poruszasz się i jesteś (Dzieje Apostolskie 17.28)
Bo jesteś moim potomstwem (Dzieje Apostolskie 17.28)
Znałem Cię zanim zostałeś poczęty (Jeremiasz 1.4-5)
Wybrałem Ciebie gdy planowałem stworzenie (Efezjan 1.11-12)
Nie byłeś pomyłką (Psalm 139.15)
Wszystkie Twoje dni są zapisane w mojej księdze (Psalm 139.16)
Określiłem dokładny czas Twojego urodzenia i miejsce zamieszkania (Dzieje Apostolskie 17.26)
Jesteś cudownie stworzony (Psalm 139.14)
Ukształtowałem Cię w łonie Twojej matki (Psalm 139.13)
I byłem pomocny w dniu twoich narodzin (Psalm 71.6)
Jestem fałszywie przedstawiany przez tych, którzy mnie nie znają (Jan 8.41-44)
Nie jestem odległy i gniewny, jestem pełnią miłości (1 Jana 4.16)
I całym sercem pragnę Cię tą miłością obdarzyć (1 Jana 3.1)
Po prostu dlatego, że jesteś moim dzieckiem, a Ja - Twoim Ojcem (1 Jana 3.1)
Daję Ci więcej niż Twój ziemski ojciec mógłby Ci zapewnić (Mateusz 7.11)
Bo jestem Ojcem doskonałym (Mateusz 5.48)
Wszelkie dobro, jakie otrzymujesz, pochodzi z mojej ręki (Jakub 1.17)
Zaopatruję cię i zaspokajam wszystkie Twoje potrzeby (Mateusz 6,31-33)
Moim planem jest dać ci dobrą przyszłość (Jeremiasz 29,11)
Ponieważ kocham Cię miłością wieczną i nieskończoną (Jeremiasz 31.3)
Moich myśli o Tobie jest więcej niż ziaren piasku na brzegu morza... (Psalm 139.17-18)
I cieszę się Tobą, śpiewając z radości (Sofoniasz 3.17)
Nigdy nie przestanę czynić Ci dobra (Jeremiasz 32.40)
Gdyż jesteś moją drogocenną własnością (Wyjścia 19.5)
Z całego serca i z całej duszy chcę, byś mieszkał bezpiecznie (Jeremiasz 32.41)
I pokazać Ci rzeczy wielkie i wspaniałe (Jeremiasz 33.3)
Jeśli będziesz mnie szukał z całego serca, znajdziesz mnie (Powtórzonego Prawa 4.29)
Rozkoszuj się mną, a dam Ci to, czego pragnie Twoje serce (Psalm 37.4)
Bo to Ja daję Ci takie pragnienia (Filipian 2.13)
Jestem w stanie dać ci o wiele więcej, niż możesz sobie wyobrazić (Efezjan 3.20)
To we mnie znajdziesz największe wsparcie i zachętę (2 Tesaloniczan 2.16-17)
Jestem też Ojcem, który pociesza Cię we wszelkich twoich smutkach (2 Koryntian 1.3-4)
Kiedy jesteś załamany, jestem blisko Ciebie (Psalm 34.18)
Tak jak pasterz niosący owieczkę, trzymam Cię blisko mojego serca (Izajasz 40.11)
Pewnego dnia otrę wszystkie łzy z Twoich oczu (Objawienie 21.3-4)
I uwolnię od wszelkiego bólu, który znosiłeś na ziemi (Objawienie 21.3-4)
Jestem Twoim Ojcem i kocham Cię dokładnie tak, jak kocham mojego syna, Jezusa (Jan 17.23)
Bo w Jezusie objawiłem moją miłość do Ciebie (Jan 17.26)
On jest wiernym odbiciem mnie samego (Hebrajczyków 1.3)
Przyszedł by udowodnić, że jestem z Tobą, nie przeciwko Tobie (Rzymian 8.31)
By powiedzieć Ci, że nie liczę Twoich grzechów (2 Koryntian 5;18-19)
Jezus umarł żebyśmy - Ty i ja - mogli zostać pojednani (2 Koryntian 5.18-19)
Jego śmierć była najwyższym wyrazem mojej miłości do Ciebie (1 Jana 4.10)
Oddałem wszystko co kochałem, by zdobyć Twoją miłość (Rzymian 8.31-32)
Jeśli przyjmiesz dar mojego syna Jezusa, przyjmiesz mnie samego (1 Jana 2.23)
I nic już nigdy nie oddzieli Cię od mojej miłości (Rzymian 8.38-39)
Przyjdź do mnie, a wyprawię największą ucztę, jaką niebo kiedykolwiek widziało (Łukasz 15.7)
Zawsze byłem Ojcem i zawsze Nim będę (Efezjan 3.14-15)
Ale czy Ty… "chcesz być moim dzieckiem?" (Jan 1.12-13)
Czekam na Ciebie (Łukasz 15.11-32)
Kocham Cię, Twój Ojciec.
Bóg Wszechmogący

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28 kwietnia- V Niedziela Wielkanocna

"(...)Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali(...)"

J 13, 31-33a. 34-35
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14 kwietnia- III Niedziela Wielkanocna

"(...) rzekł Jezus do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?». 
Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham».
Rzekł do niego: «Paś baranki moje».
I powtórnie powiedział do niego: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?».
Odparł Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham».
Rzekł do niego: «Paś owce moje».
Powiedział mu po raz trzeci: «Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?».
Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: «Czy kochasz Mnie?». I rzekł do Niego: «Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham».
Rzekł do niego Jezus: «Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz».
To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to rzekł do niego: Pójdź za Mną!"

J 21, 1-19

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Dziękujcie Panu, bo jest dobry,
bo Jego łaska trwa na wieki.
Niech bojący się Pana głoszą:
«Jego łaska na wieki».

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 kwietnia- PAMIĘTAMY!

Mimo niesprzyjającej aury pogodowej panującej na

zewnątrz, w dniu 2 kwietnia,

w VIII.rocznicę śmierci Błogosławionego Jana Pawła II

mieszkańcy naszego miasta

uczestniczyli w uroczystym marszu,

zorganizowanym przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży,

grupę Betania oraz duszpasterzy naszej parafii.

Więcej w zakładce: Grupy Parafialne> Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALLELUJA!

Zaśpiewajmy dziś Alleluja, Alleluja!

Dzisiaj mamy Wielkanoc, dzień Zmartwychwstania, dzień cudów,

Bogu oddajmy należytą chwałę,

Jest to nasz zbawiciel, tego świata Odkupiciel.

Udanych świąt wielkanocnych, bez zmartwień, bez trosk

życzą:

Duszpasterze Parafii pw. Świętego Andrzeja Apostoła w Broku
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24 marca- Niedziela Palmowa

Jezus ruszył na przedzie, zdążając do Jerozolimy.
Gdy przyszedł w pobliże Betfage i Betanii, do góry zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, mówiąc: «Idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej, znajdziecie oślę uwiązane, którego nikt jeszcze nie dosiadł. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj. A gdyby was kto pytał, dlaczego odwiązujecie, tak powiecie: „Pan go potrzebuje”».
Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział. A gdy odwiązywali oślę, zapytali ich jego właściciele: «Czemu odwiązujecie oślę?».
Odpowiedzieli: «Pan go potrzebuje».
I przyprowadzili je do Jezusa, a zarzuciwszy na nie swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. Gdy jechał, słali swe płaszcze na drodze. Zbliżał się już do zbocza Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów poczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli. I wołali głośno:
«Błogosławiony Król,
który przychodzi w imię Pańskie.
Pokój w niebie
i chwała na wysokościach».
Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do Niego: «Nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom».
Odrzekł: «Powiadam wam, jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą».

Łk 19, 28-40
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13 luty- ŚRODA POPIELCOWA

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.
Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę.
Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawaeć i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. 
Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę.
Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie»


                                                                                                     Mt 6, 1-6. 16-18 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nabożeństwa w okresie Wielkiego Postu

Nabożeństwa Drogi Krzyżowej, prowadzonej przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży odprawiane będą w każdy piątek o godz. 16.00.

Bezpośrednio po nabożeństwie- Msza Święta (ok. godz.16.45)

Natomiast Nabożeństwa Gorzkich Żali- w każdą Niedzielę po Mszy Świętej odprawianej o godzinie 8.30  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24 grudnia- Wigilia Bożego Narodzenia

«Chwała Bogu na wysokościach,
a na ziemi pokój
ludziom, w których ma upodobanie».

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REKOLEKCJE ADWENTOWE

W dniach 17- 19.XII.2012 przeżywać będziemy rekolekcje adwentowe. Spotkania w czasie oczekiwania na Narodzonego Zbawiciela poprowadzi ks. dr. Stanisław Dziekoński- rektor UKSW.

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akcja "Nasza Paczka"- ruszyła!

W niedzielę, 25 listopada 2012 roku wolontariusze z Katolickiego Stowarzyszenie Młodzieży przy pomocy pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wcielili w życie projekt "Nasza Paczka", którego celem jest przygotowanie paczek świątecznych dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-życiowej. Od tej właśnie niedzieli po lub przed każdą Mszą Świętą na plebanii można składać dary w postaci żywności suchej tj. cukier, mąka, olej, herbata, kawa itp. a także owoce, słodycze i środki chemiczne. Z tych produktów zostaną przygotowane paczki świąteczne dla najbardziej potrzebujących rodzin. W dniu 9 grudnia 2012 roku odbędzie się zbiórka pieniędzy do puszek, po każdej z Mszy Świętej. Patronat nad projektem objął Burmistrz Miasta i Gminy Brok p. Marek Młyński.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przyrzekali Służyć Bogu


Dnia 25 listopada przeżywaliśmy Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata- święto, które jest zakończeniem Roku Liturgicznego. Uroczystość ta jest również patronalnym świętem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.W tym właśnie dniu w kościele parafialnym p.w. Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie, na Uroczystej Mszy Świętej sprawowanej przez Jego Ekscelencję ks. bp. Janusza Stepnowskiego- Pasterza Diecezji Łomżyńskiej , koncelebrowanej w asyście ks. Roberta Śliwowskiego- Asystenta Diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej oraz księży asystentów parafialnych , 72 członków-kandydatów złożyło uroczyste przyrzeczenie „ przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie” w strukturach KSM. Wśród nowych- oficjalnie zaprzysiężonych członków stowarzyszenia były 3 osoby z Brokowskiego oddziału. Szersza relacja z uroczystości w zakładce „Grupy Parafialne” > Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akcja Zbiórki darów dla rodzin na Ukrainie

Zbiórka słodyczy, środków czystości,zabawek, artykułów szkolnych oraz artykułów spożywczych odbywa się w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Broku. Zachęcamy do przyłączenia się do naszej akcji. Produkty zebrane, zostaną przekazane dla rodzin na Ukrainie.

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 Listopada- Narodowe Święto Niepodległości

Dnia 11 listopada 2012 roku odbyły się gminne uroczystości z okazji 94. rocznicy odzyskania przez nasz kraj niepodległości. O godz. 10.30 w naszym kościele odbyła się Msza Święta w intencji Ojczyzny sprawowana przez ks. Marcina Budnego, w koncelebrze ks. prał. Jarosława Hrynaszkiewicza oraz ks. prał. seniora Stanisława Skarżyńskiego, który wygłosił homilę na temat niepodległej i wolnej Polski.

We Mszy Świętej udział wzięli przedstawiciele władz miasta na czele z Burmistrzem Miasta i Gminy Brok, p. Markiem Młyńskim, Uczniowie i nauczyciele z Z.P.P.O w Broku, poczty sztandarowe: SOLIDARNOŚĆ, OSP w Broku oraz Szkoły, przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy miasta.

Po wspólnej modlitwie odbył się przemarsz ulicą Kościuszki pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego na czele z pocztami sztandarowymi,  organizacjami społecznymi, zaproszonymi gośćmi i mieszkańcami. 

 

 

 

 

Po oficjalnych przemówieniach, kolejnym punktem uroczystości było złożenie kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego przez przedstawicieli lokalnej władzy, szkół, zakładów pracy, Ochotniczej Straży Pożarnej, Brokowskiego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Klubu Seniora „Jarzębina”. 

 

 

 

 

 

 

Finalnym punktem Narodowego Święta był program artystyczny przygotowany przez uczniów ZPPO w Broku pod kierownictwem p. Lidii Rosińskiej oraz p. Bożeny Puchalskiej

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 listopada ruszyła akcja: "Stary telefon"

    4 listopada Katolickie Stowarzyszenia Młodzieży rozpoczęło akcję "STARY TELEFON". Więcej na ten temat w    

    zakładce "GRUPY PARAFIALNE"  >  "Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży"

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------