O parafii > Historia parafii

Historia parafii w Broku

Parafia Brok powstała w XIII wieku. Kościół istniał jednak już wcześniej, tyle, że bez określonego terytorium i stałego uposażenia. Tworząc parafię biskup płocki przypisał jej okoliczne miejscowości i nadał kilka włók ziemi. Przed trzecim rozbiorem kraju teren tej parafii sięgał poza Bug. Ponieważ w 1795 roku granica pomiędzy zaborami przebiegała rzeką, miejscowości Kępa, Morzyczyn i Płatkownica włączono do sąsiedniej parafii Są­downe i tam już pozostały.

W 1804 roku do parafii Brok należały: Brok, Bojany, Boro­we, Czuraj, Glina, Kaczkowo, Klukowo, Laskowice, Małkinia Dolna, Małkinia Górna, Nagoszewo, Przywóz, Puzdrowizna, Ruda, Sumiężne, Tartowizna i Turka. W 1869 roku w skład parafii włączono ponadto osady leśne Antonowo i Feliksowi - 4250 wiernych.

Przed I wojną światową do nowo utworzonej parafii Małkinia odeszły: Borowe, Kluko­wo, Małkinia Dolna, Małkinia Górna i Przywóz. W 1913 roku parafię Brok tworzyły pozostałe miejscowości oraz nowe: Fidury i Nagoszewka. W 1939 roku wieś Kaczkowo podzielono na Kaczkowo Nowe i Kaczkowo Stare – razem 5476 wiernych.

W 1998 roku do parafii należały: Brok, Bojany (6 km od kościoła), Glina (8 km), Kaczkowo Nowe (8 km), Kaczkowo Stare (7 km), Laskowizna (5 km), Nagoszewo (10 km), Nago­szewka (12 km), Puzdrowizna (4 km), Siemiężne (8 km) i Turka – razem 3965 wiernych.

Z powodu odległości dzielących wsie od kościoła, w 1990 roku otwarto kaplicę w Glinie, a w 1995 roku w Nagoszewce, w których w każdą niedzielę i święto odprawia­ne są nabożeństwa.