O parafii > Kaplice

GLINA, KAPLICA PW. ŚW. JÓZEFA RZEMIEŚLNIKA

W latach 1983-1987 staraniem ks. proboszcza Józefa Samluka w miejscowości Glina został wybudowany budynek przeznaczony na punkt katechetyczny z niewielką salą do odprawiana nabożeństwa.

W 1996 roku staraniem owczesnego proboszcza ks. Stanisława Skarżyńskiego dom katechetyczny został rozbudowany i przekształcony na budowlę sakralną z właściwym wystrojem wnętrza.

Pobłogosławiony 27.07.1997r. przez Biskupa łomżyńskiego Stanisława Stefanka.

NAGOSZEWKA, KAPLICA PW. NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ

 

W miejscowości Nagoszewka kościół murowany zbudowany został w latach 1990-1995 staraniem proboszczów: ks. Mariana Łupińskiego i ks. Stanisława Skarżyńskiego.

Pobłogosławiony 27.08.1997r. przez Biskupa łomżyńskiego Juliusza Peatza.